O čemu voditi računa pri kupovini meda

Koliko dugo pčele mogu živeti bez hrane?
Dugotrajnost življenja pčele bez hrane zavisi od njenog uzrasta i temperature čovekove sredine. Ustanovljeno je da najduže žive na 16.5 stepeni, a najkraće na 36 stepeni. Nahranjene pčele mogu biti bez hrane od 21 do 134 časova. Manje su izdržljive starije pčele, mogu gladovati od 4 do 17 časova, a mlađe od 7 do 111, u zavisnosti od temperature.
Kojom brzinom lete pčele?
Brzina letenja pčele zavisi od mnogih faktora, pre svega od sile suprotnog vetra, od tereta nektara, od polena, propolisa, zaliha vode, a takođe i od udaljenosti izvora, očuvanosti krila i godina starosti pčela. U nepovoljnim uslovima brzina letenja pčela dostiže jedva 20, a u povoljnim 24 km/h. Zato je pčelinji roj nepotrebno goniti (ne možemo ga uhvatiti).
Koliko dugo živi pčela posle uboda?
Pčela, kada ubode i izgubi žalac, leti samo nekoliko časova i ugine. U pčelinjem društvu ona je već nepoželjni član, i pčele se prema njoj odnose nedruželjubivo. Iz iskustva sa pčelama, ustanovljeno je da one koje se nakon gubitka žalca ponovo pridruže društvu u košnici, uginu kroz 6; 38; 80; 96 i 102 časova, iako su nahranjene i zaštićene. A pčela koja ubode drugu pčelu odmah ugine.
Koja je razlika između žalca pčele radilice i matice?
Žalac pčele radilice se ranije smatrao organom čula mirisa. Na njegovom kraju je raspoređeno 10 oštrica zaokrenutom unazad. Zato, kada pčela radilica ubode, ona ne može izvući žalac nazad, ona izvlači ceo zadnji deo tela i tada ugine. Žalac matice je drugačiji. Ona ga slobodno može izvući iz ubodne rane i bosti nekoliko puta. Žalac matice takođe predstavlja i organ za polaganje jaja.
Kako se pčele orijentišu po tmurnom vremenu?
Pčele se uglavnom orijentišu pomoću Sunca. Zahvaljujući svojoj građi oka pčele mogu videti tzv. polarizovanu svetlost, koju čovekovo oko pri rasejavanju svetlosti u tmurnom vremenu ne razlikuje. Zato se i u tmurnom danu pčela može orijentisati po pravcu izvora svetlosti.
Kada je osnovana prva međunarodna pčelarska organizacija?
Prva međunarodna pčelarska organizacija bila je osnovana 1893. godine pod nazivom Međunarodni komitet pčelarskih kongresa. Njegov zadatak je bio rešavanje aktuelnih problema pčelarstva.
Kakvu ulogu ima med u razvitku odojčadi?
Odojčad, kojima se umesto šećera daje med, imaju bolju težinu i nemaju proliv. U sastavu krvi imaju povećanu količinu hemoglobina i crvenih krvnih zrnaca, isto kao gvožđe, bakar i mangan, koji ulaze u sastav meda, imaju sposobnost značajno poboljšati kvalitativni sastav krvi.
Da li med uklanja dejstvo alkohola?
Lekar Larsen je dokazao da doza od 125 mg meda data čoveku u alkoholisanom stanju, 2 puta, u razmaku od pola sata, izaziva trežnjenje. To se dešava zbog visoke količine fruktoze u medu, koja parališe dejstvo alkohola.
Kako se koristio propolis u drevnim vremenima?
U stara vremena propolis se koristio kao sastojak materijala za poliranje pri izradi gusli, kako bi imale nežniji zvuk.
Koliko vode sadrži nektar?
Teško je odrediti kolika je najniža i najviša granica vode u cvetnom nektaru. To ne zavisi samo od oblika biljke, nego i od vremenskih uslova koji više od svega utiču na sadržaj vode u nektaru. Neophodno je, pri tome, uzeti u obzir temperaturu vazduha, pritisak, vlažnost, jačinu vetra, vreme dana, sunčeva svetlost, oblačnost... U povoljnim uslovima nektar sadrži oko 50% vode, obično taj sadržaj varira od 55 do 70%. Ako taj nektar u svom sastavu sadrži više od 70% vode, pčele takav sladak sok, po pravilu, ne sakupljaju.
Koji klimatski uslovi utiču na stvaranje nektara?
Na aktivno stvaranje nektara utiču: intenzitet sunčeve svetlosti, dnevna i noćna temperatura spoljašnjeg vazduha, njegova vlažnost, količina kiša, jačina vetra i nadmorska visina.
Koja je najpogodnija temperatura za stvaranje nektara?
Pri +16, +25 stepeni obrazovanje nektara dostiže maksimum. Neophodna temperatura uslovljava osetljivost cveta biljke. Lipa i akacija trebaju visoke temperature (oko +26 stepeni). Cvet maline izdvaja nektar već pri temperaturi od +16 stepeni. Pri većem zagrevanju vazduha i niskoj relativnoj vlažnosti nektar kod maline nestaje. Cvet višnje počinje sa izdvajanjem slatkog soka već na temperaturi od +8 stepeni.
Koliko nektara sadrži cvet maline?
Jedan cvet maline za 24h može dati približno 25mg nektara sa koncentracijom šećera od 30 do 60, a ponekad i više od 70%. Malina spada u jednu od mnogih medonosnih biljaka.
Koliko hektara šume je potrebno za jedno pčelinje društvo?
U nekim šumskim kompleksima na 1 km nema ni jednog pčelinjeg društva, dok u nekim drugim njihov broj dostiže 10 i više. Nekada je to zavisilo od tipova cvetnih kultura, sastava zemljišta i nadmorske visine. 10 hektara površine šume se smatra dovoljnim za jedno pčelinje društvo.
Kada pčelinje društvo obrazuje oblak?
Na temperaturama nižim od +13 stepeni. Ako se pri još nižoj temperaturi pčele iz obrazovanog oblaka počnu izdvajati, objašnjenje za to je da su one gladne, ili bolesne, ili nemaju matice...
Koju količinu vode pčele izdvajaju iz prinesenog nektara?
Sve zavisi od njihovog međusobnog odnosa. Ako nektar sadrži 50% vode, normalno je da iz te količine ispari 30%. To znači, da u 1l soka ostaje samo 70% dobijenog meda. Izraženo u težini to iznosi 0,98 kg iz 1 kg nektara.
Koliku koncentraciju treba da ima nektar, da bi ga pčele razlikovale od vode?
Trebalo bi da sadrži najmanje 9% šećera. Nektar sa manjim sadržajem od ovog pčele sakupljaju kao vodu. Neophodno je u 9l vode rastvoriti 1kg šećera. Takva stimulacija se može primenjivati kod pčela samo kao mamac i moguće ga je koristiti onda, kada pčela ima dovoljnu količinu sačuvanog meda.
Valid XHTML 1.0 Strict! | Website Security Test | O nama | Site map | Kontakt | Literatura | © 2004 - 2014 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor