Gljive Vojvodine

| Vrste | Spisak | Gradja | Konzerviranje | Recepti | Zabava | Knjiga utisaka | Pčelica (sponzor) | Linkovi | Literatura | Novosti |

Gljiva za umetnike
(Ganoderma applanatum)(Pers.) Pat. 1887

razred-Fungi / klasa-Basidiomycetes / red-Polyporales / porodica-Ganodermataceae / rod-Ganoderma


© Duško Obradović, Gimnazija "Veljko Petrović" Sombor

KLOBUK
6-60cm širine i 5-10cm debljine. Pravilno oblikovan, ponekad i blago konveksan pa i talasast po ivicama; višegodišnji primerci mogu imati i oblik kopite. Gornja površina tvrda, sivo do tamno braon, neravna, izbrazdana a često i ispucala. Uglavnom obilato prekrivena braon sporama svuda po slojevitim nepravilno koncentričnim zonama.
TRUSIŠTE

pore

Pore bele, vremenom postaju svetlo žute do muljavo braonkataste ili maslinaste u starosti; pri zagrebavanju posmeđi; kružne su i skoro nevidljive golim okom a ima ih 4-6 po 1mm.
Cevčice su u slojevima (svake godine se razvija se novi sloj) koji su odvojeni tananim smeđim sterilnim slojem; svaki sloj je od 4 do 12 mm debeo.
OTRUSINA
Braon do crveno-braon. Otrusina je obilnija od leta do jeseni kada spora ima u većem broju.
STRUČAK
U glavnom ne postoji, a ako ga ima, onda je lateralan ili sublateralan.
MESO
Tvrdo, plutasto, do 60 mm debelo, u mladosti belo, zatim boje cimeta do tamno braon, sa belim micelijumskim pegama (vidi se na donjoj slici). Miris na gljive ukus blago gorkast pa čak i ljutkast.
HEMIJSKE REAKCIJE
Meso, cevčice i pore pocrne u KOH.
MIKROSKOPIJA
Spore 6-9.5 x 4.5-7µm; manje više eliptične sa odsečenim krajem; izgledaju glatke pri manjem uvećanju, fino trnovite pri većem.
STANIŠTE I RASPROSTRANJENOST
Vrlo je verovatno da ste ovu gljivu bar jednom videli. Ona je veoma rasprostranjena i raste na panjevima i oborenim deblima. Gljiva je saprofitna ali se može pronaći i kako parazitira na bolesnom drveću pa čak i na živim stablima. U nekim delovima sveta poznata je kao gljiva za umetnike jer se po njenoj donjoj, beloj površini mogu izrađivati crteži koji ostaju trajnije.
DOBA
Gljiva je višegodišnja dok spore proizvodi u većim količinama tokom leta i jeseni.
JESTIVOST
Nije jestiva. Ali ne zato što je otrovna, već zato što je tvrda, drvenasta.
SLIČNE VRSTE
Većina gljiva iz roda ganodermi ima slične karakteristike, tako da je moguća zamena sa nekom od njih. Sve imaju belu donju površinu koja ostavlja braon tragove kada se zagrebe, dok je gornja neispolirana, izbrazdana i namreškana.
SINONIMI
 • Agaricus lipsiensis (Batsch) E.H.L. Krause 1932
 • Boletus applanatus Pers. 1800
 • Boletus lipsiensis Batsch 1786
 • Elfvingia applanata (Pers.) P. Karst. 1889
 • Elfvingia megaloma (Lév.) Murrill 1903
 • Fomes applanatus (Pers.) Gillet 1878
 • Fomes applanatus var. leucophaeus (Mont.) Cleland & Cheel 1917
 • Fomes applanatus forma leucophaeus (Mont.) Lloyd
 • Fomes gelsicola Berl. 1889
 • Fomes incrassatus (Berk.) Cooke 1885
 • Fomes leucophaeus (Mont.) Cooke 1885
 • Fomes longoporus Lloyd 1920
 • Fomes megaloma (Lév.) Cooke 1885
 • Fomes stevenii (Lév.) P. Karst. 1882
 • Friesia applanata (Pers.) Lázaro Ibiza 1916
 • Ganoderma flabelliforme Murrill 1903
 • Ganoderma gelsicola (Berl.) Sacc. 1916
 • Ganoderma incrassatum (Berk.) Bres. 1915
 • Ganoderma leucophaeum (Mont.) Pat. 1889
 • Ganoderma lipsiense
 • Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atk. 1908
 • Ganoderma megaloma (Lév.) Bres. 1912
 • Phaeoporus applanatus (Pers.) J. Schröt. 1888
 • Placodes applanatus (Pers.) Quél. 1886
 • Polyporus applanatus (Pers.) Wallr. 1833
 • Polyporus concentricus Cooke 1880
 • Polyporus incrassatus Berk. 1878
 • Polyporus leucophaeus Mont. 1856
 • Polyporus lipsiensis (Batsch) E.H.L. Krause 1928
 • Polyporus megaloma Lév. 1846
 • Polyporus merismoides Corda 1837
 • Polyporus stevenii Lév. 1844
 • Polyporus subganodermicus (Lázaro Ibiza) Sacc. & Trotter 1925
 • Scindalma gelsicola (Berl.) Kuntze 1898
 • Scindalma incrassatum (Berk.) Kuntze 1898
 • Scindalma leucophaeum (Mont.) Kuntze 1898
 • Scindalma lipsiense (Batsch) Kuntze 1898
 • Scindalma megaloma (Lév.) Kuntze 1898
 • Scindalma stevenii (Lév.) Kuntze 1898
 • Ungularia subganodermica Lázaro Ibiza 1916
Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Mapa Sajta | Kontakt | © 2006-2008 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije "Veljko Petrović" Sombor