Ribica - slatkovodne ribe Balkana

| Vrste | Tehnike | Recepti | Zabava | Utisci | Pčelica | Linkovi | Kontakt | Mapa | O nama | Novosti | Home page |

Sadržaj:

Vrste riba
Tehnike ribolova
Recepti
Vedre stranice
Knjiga utisaka
Kontakt
Mapa sajta
O nama

Nešto više o:

Basu
Intervju - Bas
Bolen
Jaz
Buljež

Srodni linkovi:

EX YU sajtovi
Svetski

Vi ste

posetilac
od 01.Feb.2006.

Strukovi

Obalski struk - obala
Strukovi imaju od 300 do 1200 udica na glavnom kanapu - tabanu, za koji su pričvršćene udice pomoću putila, a na odstojanju od 2 do 2.5 metara. Veliki struk ima oko 3 km dužine. Postavlja se niz maticu reke i na početku i na kraju ima po jedan veliki kamen, a na svakih 20-30 udica manje opterećenje od kamena ili olova. Na početku strukak vezana je tikva ili plovak, radi obeležavanja mesta na kojem je bačen struk. Strukovi se mamče glistama, pijavicama, živim ribicama, larvama vodenog cveta, žabama, sirom (kačkavaljem), čak i sapunom. Na strukovima se love kečige, mrene i razne vrste grabljivica i to u toplo doba godine, kada je vodostaj nizak i voda bistra.
Prepon
Prepon spada u udičarski alati sa više udica. Ima do 10 udica međusobno udaljenih 3-4 metra, koje su vezane preko putila za glavni kanap. Postavlja se u limanima i mestima gde se preko plavnih terena preliva voda u vodotok, u toplije doba godine. Mamac je bela riba, čikov, pijavica itd. Obilazi se dva puta dnevno a njime se love somovi.
Cug struk
Cug ima do 50 udica, na rastojanju od 3 do 4 metra, koje su preko putila vezane za glavni kanap. Postavlja se u limanima i mestima gde se nalaze krupne grabljivice. Glavni predmet ulova cugom su somovi, mada nije retkost da se ulove i veći primerci drugih vrsta ribe.
Pampurski struk
Pampuri su udičarski alati, koji love ribu pomoću udice bez mamca. Pampurske udice su veoma oštre i za glavni kanap (taban) vezane su putilom, u međusobnom odstojanju do 30 cm. Putila su duga od 20 do 25 cm, a za svaki luk udice vezan je plovak od plute, na kanapu 2-3 cm dužine, koji drži udicu, postavljenu na više, ili ukoso niz tok vode. Na kraju struka se nalazi po je težak kamen, a na samom struku, na svakih 2-3 metra nalazi se po jedan manji kamen. Udice se ređaju na šinu i u jednom mahu bacaju u brzu vodu, ukoso na maticu reke. Obično imaju od 50 do 300 udica, a riba se, krećući se uzvodno, zakači za oštru udicu, a samim tim i za ostale udice i tu ostaje do dolaska ribara. U brzoj vodi, udice se pomeraju i obrću, zahvaljujući postavljenim pampurima. Ovim se ribarskim alatom lovi još samo na sektoru Dunava, nizvodno od brane HE Đerdapa, a love se kečige, jesetre, mrene i somovi. Lov pampurskim strukovima se smatra kao rad sa jednim od najtežih ribolovnih alata i njime love samo najiskusniji ribari.
Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Mapa Sajta | Kontakt | © 2004 - 2006 prof. Duško Obradović sa učenicima gimnazije "Veljko Petrović" Sombor