Ribica - slatkovodne ribe Balkana

| Vrste | Tehnike | Recepti | Zabava | Utisci | Pčelica | Linkovi | Kontakt | Mapa | O nama | Novosti | Home page |

Sadržaj:

Vrste riba
Tehnike ribolova
Recepti
Vedre stranice
Knjiga utisaka
Kontakt
Mapa sajta
O nama

Nešto više o:

Basu
Intervju - Bas
Bolen
Jaz
Buljež

Srodni linkovi:

EX YU sajtovi
Svetski

Vi ste

posetilac
od 01.Feb.2006.

Preklapanje

Sačmarica - suknja - sertma
Ribarski alat kružnog oblika, na čijoj se perifieriji nalazi veći broj olovnih kuglica (ukupne težine do 6 kg). Ta olovca su oblika sačme, pa je po njima dobila ime - sačmarica. Od periferije ka centru, koji je u obliku metalnog kruga prečnika 5-8 cm, nalazi se do 16 komada zrakasto raspoređenih kanapa, koji se spajaju u jedan deblji osnovni konopac. Sačmaricom se lovi iz čamca, ili sa obale, tako da se ona baci i raširena pada na vodu, odmah tone na dno i poklapa svu ribu ispod sebe. Povlačenjem glavnog konopca ivice mreže se sakupljaju, gradeći kesu u kojoj ostaje riba. Dimenzije sačmarice zavise od namene i iznose od 1,5 do 1,8 m sa promerom oka mreže od 15 do 40 mm. Ulov ovom napravom u mnogome zavisi od spretnosti ribara i od veličine suknje, tj. kruga koji ona načini prilikom pada na vodu. Što je veći krug, veča je šansa da riba bude preklopljena.
Turska sačma - turkulja
Specijalna vrsta sačme, takođe kružnog oblika, sa "okima" koja se postepeno smanjuju, idući od periferije mreže ka centru. Ovim alatom se lovi iz čamca poprečnim kretanjem u odnosu na tok vode, pri čemu je jedan kraj sačme pričvršćen za čamac, a drugi kraj drlja po dnu. Riba ostaje u specijalnim kesama na spoljnoj ivici mreže.
Korpe
Korpa je naprava oblika konusne cevi (šuplja na oba kraja). Najčešće se izrađuje pletenjem od pruća. Visina korpi zavisi od terena na kome se vrši preklapanje, ali mora biti dovoljno visoka da viri bar 10cm iznad površine vode, a da je pri tome priljubljena svojim širim delom na dno. Pomoću nje se lovi riba poklapanjem delova dna u plitkoj vodi na plavnim terenima i zatravljenim mestima. Riba koja je preklopljena korpom, je živa ali zarobljena i nakon preklapanja, potrebno je ribu na neki način uhvatiti. To se izvodi na jedan od sledećih načina:
  1. Gaženjem - ribar mora da zagazi u vodu i da preklopljenu ribu korpom uhvati rukom. Podrazumeva se da je ovo moguće izvesti samo u vodama koje nisu dublje od dužine ribareve ruke.
  2. Kopljem, trozupcem - ribar preklopljenu ribu sada probada kopljem ili trozupcem, i tako je izvlači iz korpe. Korpe su visine i preko 2m. Ova metoda se dosta koristi u Africi.
??????? - poklapač Ako znate naziv, javite nam!
Ovo je još jedna naprava s kojom je moguće preklapanjem uloviti ribu. Sastoji se od dugačke motke, na čijem kraju se nalazi kupasti ram za koji je pričvršćen kružni okvir (šina od kolskog točka) navučena mreža. Mreža je u par slojeva i ima je viška, tako da čini kesu. Unitrašnji sloj je tanji i namreškan, tako da se riba u njemu mrsi. Iskusni ribari po pojavi mehurića na površini vode, mogu da prepoznaju gde se na dnu mreška ili riva riba, te je preklope sa ovom napravom i sačekaju malo da se riba uplete. Može da se koristi i u bistroj vodi, kada je riba vidljiva iz čamca.
Čerencem
Iz priča smo čuli da se i čerenac može koristiti kao preklapajuća naprava uz pomoć koje se može uspešno uloviti ribu. Potrebno je imati sreće te ribu poklopiti, a zatim malo i roniti kako bi se riba izvadila.
Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Mapa Sajta | Kontakt | © 2004 - 2006 prof. Duško Obradović sa učenicima gimnazije "Veljko Petrović" Sombor