Ribica - slatkovodne ribe Balkana

| Vrste | Tehnike | Recepti | Zabava | Utisci | Pčelica | Linkovi | Kontakt | Mapa | O nama | Novosti | Home page |

Sadržaj:

Vrste riba
Tehnike ribolova
Recepti
Vedre stranice
Knjiga utisaka
Kontakt
Mapa sajta
O nama

Nešto više o:

Basu
Intervju - Bas
Bolen
Jaz
Buljež

Srodni linkovi:

EX YU sajtovi
Svetski

Vi ste

posetilac
od 01.Feb.2006.

Povlačeće mreže

Za razliku od stajaćih mreža, povlačeć mreže su po pravilu trogube i napravljene od jačeg materijala, jer često zapinju za prepreke na dnu vodotoka i cepaju se.

Bolond - (metlica popunica)
Ovim alatom se obično lovi iz dva čamca, ili iz jednog čamca, dok je drugi kraj privezan za poveću plivajuću bovu, a mreže su na krajevima opterećene štapcima ili olovnim tegovima. Mreža se kreće po dnu vodotoka nizvodno i kupi ribu na koju naiđe. Ovim se alatom lovi čitave godine, danju i noću.
Plovarice
Plovarice, kao i bolond spadaju u grupu povlačećih mreža, iako bi se moglo reći da spadaju u prelazni oblik, jer kod obe vrste tok reke pomače ribarima noseći mreže sa sobom. Kod plovarica su olovna otežanja tako podešena blago zatežu mrežu, ali ne i tolika da vi savladala potisak plovaka. Kao što njen naziv govori, ova mreša se kreće u površinskim slojevima reke te kupi ribu na koju naiđe pri površini. Moše se koristiti i noću i danju, ali se najčešće upotrebljava u nakon sumraka i u svitanje, kada se riba diže u površinske slojeve vode.
Vlak
Vlak je kesasta povlačna mreža, kojom se lovi iz dva čamca. Vlak je dug 8-12m, visok 2,5-3m, i ima kesu dubine 4-6m. Pravi se od sintetičkog konca 210/3 - 210/9 i oka od 35-120 mm. Vlak je kesa koja se otvoreno vuče neposredno iznad dna vodotoka nizvodno, s tim što se spušta u rupe i mangure na dnu (lov na povlaku), ili se vuče po samom dnu vodotoka (lov na drljanje). Na krajevima vlaka se nalaze tegovi (postavci). Vlakom se tokom čitave godine love sve vrste rečnih riba.
Balačka pređa
Ova vrsta mreža je slična vlaku, ali njom se lovi iz jednog čamca. To je stari dunavski alat kojim se lovilo na Đerdapu. U Ohridskom se jezeru koristi posebna vrsta vlaka - pestanski vlak za dubinski jezerski ribolov - a na Skadarskom jezeru grib, za lov ukljeve.
Pirić
Pirić spada u povlačne mreže sa kojima rade 4 ribara iz 2 čamca. To je mreža duzine do 35 m, visine 6m, a dubine do 10m. Namontirana je na gornjaku sa plovcima i na donjaku sa olovima, a na kraju je opterecena sa 2 tega. Ova se mreža povlači po dnu reke, u limanima i zimi kada je riba ukrtožena.
Laptaš
Po svojoj građi, laptaš je veoma sličan piricu, samo je znatno veći. Laptašem se lovi iz dva čamca (laptaški čamci od 9 m duzine) sa 6 ribara, isključivo zimi. Pošto je lov ovim alatom danas nerentabilan, na Dunavu više nema laptaških partija.
Alovi
Alovi su mrežarski alati, koji imaju univerzalnu primenu, kako na otvorenim i zatvorenim vodama, tako i na ribnjacima. Prema veličini, mestu i načinu lova, alova ima više vrsta. Sastoje se od gornjaka sa plovcima (6-10 kom. na dužni metar) i 2 donjaka, gde se na onoj krajnjoj nalaze olova (sa 3-9 komada na dužni metar). Pojedini komadi alova dolaze na 25m, a sam alov moze biti dugačak do 300m. Prečnik oka je od 25-70mm, dubina alova od 3-9m, a konac, od kojeg se sastoji mreža, je od 210/12 - 210/24 debljine. Na krajevima alova nalazi se opterećenje u vidu stapaca (apac) koji privlače donjak uz dno. U ribolovu na barskim terenima, koristi se i džak (sak, sekl, repnjak), koji je od mreže sitnih oka promjera 14mm, dubine 6-10m, a nalazi se na sredini alova. Ovde se sakuplja najveća količina ribe pri izvlačenju alova. Ukoliko se radi na zamuljenom terenu, kod svake druge ili treće olovice postavlja se gužva sena ili slame, da bi se sprečilo zasecanje donjake u dno.

Ribolov alovom može se sprovoditi na dva načina:

  1. "Šlepovanjem", (švebovanjem), pri čemu se alov povlači celom širinom vodotoka do pregradne mreze - prestora pa se, ili zajedno sa njim, ili krećući se pored prestora, izvlači na obalu. Ovako se izlovljavaju uže stajaće vode (kanali, mrtvaje, rukavci i dr).
  2. Lovom na "met", pri čemu se alov zabacuje polukružno, dužinom mreše i jakim konopcima oba kraja (ili jednog kraja) izvlači na obalu. Na ovaj se način lovi alovom u tekućim vodama, kao i kod početnog ribolova, gde u vodotoku ima mnogo vodenog bilja pa ga za "šlepovanje" treba prethodno očistiti.

Navodimo neke vrste alova, koji se koriste pri ribolovu otvorenih i zatvorenih voda:

  1. Alov salećak, kojim se lovi na otvorenim vodama, dug je od 50-70m i dubok do 3m. Jedan kraj mu je na obali, a drugi kraj se hitro razveze ukoso na maticu reke iz čamca i odmah konopcima izvlači na obalu. Rad sa ovim alavom zahteva hitrinu i spretnost, a njime se lovi pretežno noću.
  2. Alov za ribolov u stajaćim vodama - barski alov - znatno je veče duzine (120-300m), dubine do 6m sa džakom. Ovim se alavom lovi na "šlepovanje", ređe na "metove". Postoje još neke vrste alova, ali se danas u ribarstvu više ne koriste i imaju samo istorijski značaj. Ribnjački alovi su prilagodjeni ribnjačkim objektima, koji se izlovljavaju dužinom i dubinom. Tako imamo alove za izlovljavanje zimovnjaka, uzgajalista, mladicnjaka i dr.
  3. Zagažnja je vrsta mreže veoma slična alovu, ali kratka, do 10m i do 2 m dubine sa kesom od 3m dubine. Ima gornjak sa plovcima i donjak sa olovima, a na krajevima po jednu šticnu. Zagažnjom se lovi leti, kada je voda topla, izvlačenjem od slobodne vode ka obali, ili se lupanjem riba zaplaši pa kada se oseti udar u zagažnju, ova se podiže zajedno sa ribom u kesi.
Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Mapa Sajta | Kontakt | © 2004 - 2006 prof. Duško Obradović sa učenicima gimnazije "Veljko Petrović" Sombor