Ribica - slatkovodne ribe Balkana

| Vrste | Tehnike | Recepti | Zabava | Utisci | Pčelica | Linkovi | Kontakt | Mapa | O nama | Novosti | Home page |

Sadržaj:

Vrste riba
Tehnike ribolova
Recepti
Vedre stranice
Knjiga utisaka
Kontakt
Mapa sajta
O nama

Nešto više o:

Basu
Intervju - Bas
Bolen
Jaz
Buljež

Srodni linkovi:

EX YU sajtovi
Svetski

Vi ste

posetilac
od 01.Feb.2006.

Mrežarski alati sa krutim ramom

Đelebrija - prigrab - "odi vamo"
Alat koji se sastoji od lučno savijenog štapa sa tetivom od kanapa ili žice. Sredina luka i njegovi krajevi su kanapom vezani za šticu. Mreža je pričvršćena za lučno savijeni štap i tetivu u obliku kese. Ovim alatom lovi se uglavonm sitna riba koja služi kao mamac za mamčenje strukova.
Trbok
Veoma je sličan đelberiji, ali mu je luk do 2,5 metara dugačak, a kesasta mreža je duboka do 3 m. Trbokom se lovi ispod potopljenih objekata ili panjeva, s tim što se ovaj pomoću štice spusti na dno, a ribari lupajući poplaše ribu koja iz zaklona upada u trbok. Ovim alatom se lovi uglavnom zimi, kada je riba ukrtožena.
Keca
Keca se sastoji od dva dela: drvenog rama (rogulje) dužine do 2 m i mreže u vidu kese. Na kraju rama pričvršćene su cigle. Kesasta je mreža duboka 4-6 m i pričvršćena za ram. Donja strana kesaste mreže opterećena je olovom. Kecom se lovi obično iz čamca, krećući se nizvodno, pri čemu keca kupi ribu iz rupa i mangura. Uglavnom se koristi za ribolov u zimsko vreme, kada je riba ukrtožena. Takođe je moguće loviti kecom u ravničarskim terenima gde je za potrebe navodnjavanja iskopana mreža kanalića. Tada keca pokrivajući i do polovine širine kanala, kupi ribu iz njegovog korita. U zavisnosti od bujnosti vegetacije, potrebno je kecu prazniti od vodene trave. Kada se oseti udar veće ribe, ili ona napravi "liman" u kesi kece, ova se okreće ka obali i prazni.
Kusaka
Kusaka je veoma slična keci. Ima drveni ram - rogulje - za koji je pričvršćena troguba mreza (dve retke mreže sa strane i u sredini gusta mreža). Donji deo mreže opterećuje se šupljim kostima (džogare), koje krećući se zveckaju po dnu i kamenju i plaše ribu, koja iz rupa pojuri na vise i uplete se u mrežu. Ovim se alatom lovi uglavnom zimi, na kamenu i u rupama i mangurama.
Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Mapa Sajta | Kontakt | © 2004 - 2006 prof. Duško Obradović sa učenicima gimnazije "Veljko Petrović" Sombor