Ribica - slatkovodne ribe Balkana

| Vrste | Tehnike | Recepti | Zabava | Utisci | Pčelica | Linkovi | Kontakt | Mapa | O nama | Novosti | Home page |

Sadržaj:

Vrste riba
Tehnike ribolova
Recepti
Vedre stranice
Knjiga utisaka
Kontakt
Mapa sajta
O nama

Nešto više o:

Basu
Intervju - Bas
Bolen
Jaz
Buljež

Srodni linkovi:

EX YU sajtovi
Svetski

Vi ste

posetilac
od 01.Feb.2006.

Klopke - samolovna ribarska oruđa

Ovo su vodograđevinski objekti stabilno postavljeni, koji uz koriščenje jakih vodenih snaga doprinose lovu migratornih ribljih vrsta. Tako imamo daljane na Crnom Drimu za lov jegulja, razne vrste pletara koji se završavaju košarom u koje riba upadne i ne može da ispliva. Tu su i garde, nekadašnji ribarsko građevinski alat za lov ribe na Dunavu u sektoru Đerdapa. Na Dojranskom jezeru grade se od trske posebni lavirinti za lov ribe.

Vrške - bubnjevi
Bubnjevi, vrške su ispletene kesolike mreže razapete između 3-5 obruča. Mreža je tako konstruisana da riba može u nju da uđe, ali ne može izači. Postavljaju se u priobalnom sektoru i na izlivu kanala sa plavnog područnja. Ima ih raznih veličina u zavisnosti od vrsta ribe koje se žele uloviti. Isto tako i promeri oka mogu varirati od 2x2cm pa i preko 6x6cm, opet u zavisnosti od veličine ribe koju ribar namerava uloviti.
Postoje vrške bez krila i sa krilom, a sretao sam i dvokrilne vrške koje ribari koriste kada love ribu koja migrira u bare ili se vraća u glavni tok reke, pri sezonskim promenama vodostaja. Tada sa dvokrilke nameštaju tako da krila čine slovo V i usmeravaju svu ribu u vršku.
Vrše
Vrše su po načinu na koji se riba u njih ulovi, slične vrškama. Izradjuju se od gvozdene ili aluminijumske žice koja je navučena preko metalnog rama oblika kvadra. Na jednoj strani vrše je od žice napravljen ulaz oblika levka tako da riba ili rak kroz taj otvor lako ulazi u vršu, a kad jednom uđe, napolje ne može jer se unutar vrše kreće uvek uz žicu. Sa suprotne strane od ulaza, napravljena su vrata za lakše vađenje ulova. Ako se u vršu postavi neki mamac, s pravom se može očekivati bogatiji ulov.
Cenkeri
Cenkeri su klopke koje veoma liče na vrške, ali im je prvi, najveći obruč oblika produženog polukruga, koji se zatvara tetivom od jačeg kanapa. Cenker nema krilo a postavlja se u limanima odnosno u granju, ili između oborenih stabala u vodi, gde se očekuje da somovi tumaraju. Na donjim krajevima najvećeg poluobruča i na kraju cenkera vezuju se poveća otežanja, kako bi cenker uvek ležao na dnu i u delovima reke sa jačim tokom. Cenker se vezuje jačim kanapima (na oba kraja) za neki stajaći objekat u vodi ili iznad vode, kako ga tok odnosno som ne bi odneli. Obično se otvor postavlja nizvodno, kako reka ne bi ubacivala granje i druge stvari koje nosi u cenker.
Košare
Ovo je još jedna vrsta klopki, koje se danas sve manje koriste. Ispletene su od pruća ili žice tako da riba koja u njih uđe ne može izaći. Postavljaju se uglavnom u stajaćim vodama a za razliku od vrški, u njih se stavlja hrana koja mami ribu.
Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Mapa Sajta | Kontakt | © 2004 - 2006 prof. Duško Obradović sa učenicima gimnazije "Veljko Petrović" Sombor